Bền Vững Tài Chánh

 

Là thành phố trung tâm của Thung Lũng Điện Tử, San Jose cần nỗ lực trở thành lãnh đạo trong sự đổi mới, và là nơi mà các kỹ thuật tân tiến được áp dụng để làm tốt đẹp hơn cuộc sống người dân. Tối thiểu, các cư dân của San Jose phải có thể tin cậy vào những dịch vụ mà Thành Phố đã chọn cung cấp và trên tiêu chuẩn đời sống mà Thành Phố đã ấn định. Nhưng những năm gần đây, sự thể đã không như thế.

Cuộc Suy Thoái lớn năm 2008 đã đưa kinh tế nước Mỹ tới bờ vực của sự sụp đổ. Các cấp liên bang, tiểu bang, và các chính quyền thành phố – trong đó có San Jose – trong nhiều năm đã phải hoạt động ngoài khả năng phương tiện. Khi cuộc Khủng Hoảng Lớn xẩy ra, tài chính của San Jose đã bị rệu rã vì những khoản chi trả không quỹ tài trợ và Thành Phố đã bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng, làm thương tổn cho cư dân và nhân viên Thành Phố. Các giờ thư viện đã phải cắt giảm, nhiều nhu cầu cải tiến về hạ tầng cơ sở đã phải đình chỉ, và quỹ dành cho những chương trình sau giờ học đã mất đi.

Sau một số quyết định khó khăn và những sửa đổi nhiều tranh cãi, San Jose gần đây đã bắt đầu đi vào chỉnh đốn tài chánh. Nhưng San Jose vẫn còn một con đường dài để đi, trước khi có thể một lần nữa cung cấp toàn bộ những dịch vụ đã cung cấp cho các cư dân.  Trong hướng tiến về phiá trước, Thành Phố phải cố gắng phục hồi lại những dịch vụ cơ bản, và hơn thế nữa, cấp tiền cho những đề án và chương trình phản ảnh giá trị của chúng ta như một thành phố. Quyết định tài trợ cho những chương trình và dịch vụ đó phải được coi như một cam kết với cư dân trong việc cải tiến phẩm chất đời sống.

Giữ trách nhiệm quản lý tiền của công chúng, Hội Đồng Thành Phố phải thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng tiền bạc được sử dụng một cách khôn ngoan và có hiệu quả. Ngân quỹ hàng năm phải được xem xét lại một cách chặt chẽ, và mỗi đề nghị chi tiêu phải được biện minh hàng năm, thay vì được chấp thuận một cách tự động vì đã được chuẩn y trước đó. Như thế thì những chương trình không hiệu quả sẽ bị loại bỏ đi và tiền sẽ được dùng để tài trợ cho những chi tiêu xứng đáng hơn.

Thành Phố San Jose phải để lại một nền tảng vững chắc cho những thế hệ tương lai có thể xây dựng sự thành công trên đó. Chúng ta không thể “đá cái hộp xuống đường” và để gánh nặng lên con cháu của chúng ta với những món nợ và những khoản chi không quỹ tài trợ. Để bảo đảm rằng San Jose là một thành phố vững mạnh trong hiện tại và tương lai, tôi sẽ làm việc với Hội Đồng Thành Phố để thực hiện những chính sách tạo nên một thành phố bền vững về tài chính.

Comments are closed.