Phát Triển Khôn Ngoan

 

Trong bản Chương Trình Phác Họa Đại Cương San Jose năm 2040  (Envision San José 2040 General Plan), San Jose đã đưa ra viễn cảnh phát triển trong vòng bốn thập niên tới, biến San Jose thành một trung tâm đô thị, hoà hợp hơn với môi trường, liền lạc nối kết, và thịnh vượng.  Có thể thấy rõ ràng là để đưa San Jose ngày hôm nay trở thành San Jose phác hoạ của tương lai sẽ đòi hỏi nhiều khai thác mở mang khắp San Jose và đặc biệt là tại ngay Khu Vực 4. Thành phố sẽ phải xây cất theo chiều cao hơn để có thể đáp ứng với sự gia tăng dân số và thực hiện viễn cảnh có nhiều khu đô thị nhỏ trải rộng khắp thành phố.

Ít có cư dân tại San Jose không đồng ý với nhu cầu cần gia tăng phát triển, trên lý thuyết. Nhưng nhiều người đặt vấn đề với mức tập trung, nhịp độ, và ảnh hưởng tiêu cực của những mở mang gần đây. Hiện nay, sự phát triển ở phía Bắc San Jose được cảm nhận là vừa quá tập trung vừa quá chậm, gây thêm những bất tiện mà người dân San Jose đang phải trải qua. Trong nỗ lực nhanh chóng lôi cuốn những chủ doanh nghiệp và các cư dân mới tới San Jose, thành phố không nên tăng thêm sự chịu đựng quá mức lên các cư dân hiện tại – những người đã chọn để xây dựng cuộc sống tại San Jose trước khi thành phố có những kế hoạch cải thiện lớn.

Trong khi đời sống người dân sống gần những công trường và những khu phát triển mở mang, không thể tránh khỏi bị trở ngại, trong ngắn hạn, Thành phố có thể giảm thiểu những tác dụng này bằng cách xử dụng quyền hạn cấp phép của mình, để một cách có ý thức, trải rộng tác động của những công trình xây dựng mới ra khắp San Jose, ngõ hầu tránh tập trung chuyện cấm đường, đi vòng và xe cộ lưu thông vào một khu.  Thành phố cũng phải sắp đặt ưu tiên các kế hoạch sẽ có tác dụng tích cực ngay lên cư dân, thí dụ như là xây dựng địa điểm chuyên chở công cộng, công viên, và những cửa hàng  gia dụng và thực phẩm để cư dân có thể xử dụng một khi việc xây dựng kết thúc.

Có thể có những tranh luận rằng những loại phát triển mới nào sẽ phục vụ tốt nhất cho San Jose, và những quyết định đó sẽ không hoàn toàn là do Thành Phố. Nhưng điều mà Thành Phố có thể làm để chuẩn bị cho, và thu hút được những phát triển tương lai là đầu tư vào những đề án hạ tầng công cộng – lát con đường, cải thiện hệ thống cống rãnh, nâng cấp hệ thống dây điện, mở rộng đường di chuyển công cộng và đặt cơ sở nền móng cho San Jose có khả năng đáp ứng với mạng điện tử truyền thông cực nhanh, thí dụ như Google Fiber.

San Jose cần phát triển hơn nữa, nhưng Thành Phố cần nhận thức rõ về những loại phát triển đang theo đuổi. Phát triển chỉ để phát triển có thể đem đến nhiều thiệt hại hơn là lợi ích, và điều này cần tránh. Sự phát triển khôn ngoan có nghĩa là không chỉ biết đến riêng lẻ những đề án, mà còn phải để ý đến ảnh hưởng của những đề án này lên những khu vực chung quanh cũng như đối với những người đang sống, làm việc, và buôn bán tại đây. Làm đúng, phát triển khôn ngoan sẽ mở đường cho cải tiến phẩm chất cuộc sống và châm ngòi cho thêm nhiều thương nghiệp.

Comments are closed.