Thành Phố Thịnh Vượng

 

Làm cho San Jose thành một thành phố an toàn, thích ứng, và tài chánh vững chắc với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ là những mục tiêu đáng giá. Nhưng những mục tiêu này không khác biệt so với bất cứ thành phố tiên tiến nào trên thế giới. Là trung tâm của Thung Lũng Điện Tử, San Jose phải đặt cho mình ở trong một vị trí tách biệt với những thành phố khác, có sự an toàn, cung ứng được, và vững chắc tài chánh.

Nhân tố bí mật để làm điều này xẩy ra; cái 10% phụ trội để có thể biến San Jose từ một thành phố tân tiến thành một trung tâm đô thị cấp quốc tế không phải là điều mà Hội đồng thành phố có thể làm ảo thuật biến hoá thành. Điều biến San Jose thành một thành phố thịnh vượng chính là người dân thành  phố.

Bất kể hình dáng thành phố trên nền trời chúng ta dựng lên thế nào, và những đầu tư kinh tế chúng ta làm tới đâu, thì rút lại cũng chỉ có người dân San Jose là sẽ tạo nên cái văn hoá hữu cơ để làm cho San Jose độc đáo. Cái mức độ liên hệ chặt chẽ giữa các khu cư dân tới đâu; cái trình độ tự hào dân sự mà chúng ta có thế nào; trung tâm thành phố sinh động ra sao vào những buổi tối không có The Sharks trình diễn… tất cả sẽ tùy ở chỗ người dân San Jose có cảm thấy thoải mái để sống không chỉ ở trong nhà mà còn trong những tập thể của mình nữa hay không.

Thành Phố phải khuyến khích mối liên hệ chặt chẽ trong cộng đồng bằng cách tạo dễ dàng hơn cho mọi nhóm để tổ chức những sinh hoạt cộng đồng, bằng sự tạo ra thêm những khu công cộng, và bằng cách nuôi dưỡng tập quán khuyến khích nghệ thuật. Khi những khách du đến thăm thành phố mà có ý muốn trở lại, khi cư dân cảm thấy hài lòng để ở và mọc rễ định cư tại chỗ, thì chúng ta biết là chúng ta đã thành công.

Comments are closed.