Truyền Thông

 

 • Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn LS Diệp Thế Lân về luật Equal Time của FCC

 

 • Nguyên Khôi phỏng vấn LS Diệp Thế Lân trong mùa tranh cử 2016

 

 • Nguyên Khôi phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hằng, thân mẫu LS Diệp Thế Lân

 

 • Nguyễn Khôi phỏng vấn LS Diệp Thế Lân kỳ 4

 

 • Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn LS Diệp Thế Lân 10 ngày trước ngày đi bầu sơ bộ.

 

 •  Nguyễn Khôi phỏng vấn LS Diệp Thế Lân kỳ 3

 

 • Ngọc Thúy của đài Việt Today phỏng vấn LS Diệp Thế Lân kỳ 2

 

 • Nguyễn Khôi phỏng vấn LS Diệp Thế Lân kỳ 2

 

 • Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn LS Diệp Thế Lân về kế hoạch phát triển an sinh xã hội

 

 • Ngọc Thúy của đài Việt Today phỏng vấn LS Diệp Thế Lân

 

 • Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn LS Diệp Thế Lân

 

 • Nguyễn Khôi phỏng vấn LS Diệp Thế Lân.

 

 • LS Diệp Thế Lân vận động tranh cử tại Tâm Restaurant (Ngày 25 tháng 1 năm 2015).

 

 • LS Diệp Thế Lân vận động tranh cử tại Wingstop (Ngày 11 tháng 1 năm 2015).

 

 • LS Diệp Thế Lân đè nghị những việc mà chúng ta nên “Cùng Nhau Thực Hiện.”

 

 •  LS Diệp Thế Lân tuyên bố tranh cử Nghị Viên thành phố San Jose trên đài SBTN DC vào cuối tháng 11, 2014.

Comments are closed.